• Vestfjendsskolen
Billedet på sidehoved

SAMMEN SKABER VI EN GOD SKOLE!

SFO

 • ikon
  Kåre Stilling den 18-01-2019
  Til alle forældre og børn i Viborg Kommune
  SSP-samarbejdet (Skole, sociale myndigheder, politiet) i Viborg Kommune vil hermed advare imod enhver form for berøring med den såkaldte Marokko-video, der desværre er kommet i omløb blandt nogle danske børn og unge.
  Også i Viborg Kommune er vi blevet bekendt med, at videoen er blevet set og delt via de sociale medier. Kun i ganske få tilfælde heldigvis, men vi føler alligevel, sagen er af en sådan karakter, at vi vælger at informere jer.
  Af to grunde:
  Dels fordi, indholdet er af så voldsom en karakter, at børn ikke bør se den. Og heller ingen voksne for den sags skyld.
  Dels fordi, der efter al sandsynlighed ligger en overskridelse af straffeloven ved at videreformidle den.
  Rigspolitiet skriver i dag følgende i forhold til spredning af videoen:
  ”Vi har gjort og gør fortsat, hvad vi kan, for at hindre spredning af denne forfærdelige video. Det er vi lykkes med i vid udstrækning, men vi kan desværre aldrig garantere, at videoen ikke ligger et eller andet sted på nettet og pludselig bliver delt igen.
  Hvis man modtager videoen, anbefales det at slette den med det samme”!
  I forhold til straffen har vi henvist til Rigsadvokaten, der meddeler, at de ikke har til vane at drøfte denne type spørgsmål i offentligheden”.
  Hvis man som skole, lærer eller forældre har brug for yderligere råd og vejledning, er man velkommen til at kontakte:
  SSP-politiassistent Louise Giandrup Lund, tlf. 25402040 eller SSP-konsulenterne, Martin Glud, tlf. nummer 51584829 eller Louise Brandstrup, tlf. 30762082
 • ikon
  Dorte Toftgaard Olesen den 07-08-2018
  Ændring til rute 741 pr. 24/9-18, se køreplanen.
  Ny busplan for skoleåret 2018/19
 • ikon
  Dorte Toftgaard Olesen den 22-01-2019
  Vær opmærksom på at der kun er hjemkørsel kl. 14.25 i uge 6 pga emneuge.
 • ikon
  Kirsten Dybdal den 17-01-2019
  Scenen er din
  Se opslag vedr. byfest i Vridsted
 • ikon
  Dorte Toftgaard Olesen den 28-08-2018
  Opslag omkring børnekor, som starter fredag i uge 35